طــراحی و مهنـدسی

فرآیندهای طراحی و مهندسی دارایی‌های فیزیکی از عوامل تعیین‌کننده رفتار و عملکرد این دارایی‌ها در طول چرخه عمر آن‌هاست. گروه راهبران پترو‌پیمان در حال حاضر آماده ارائه خدمات طراحی و مهندسی در حوزه‌های زیر می‌باشد:

  • طراحی مفهومی، پایه و جزئی انواع مخازن کرایوژنیک
  • طراحی مفهومی، پایه و جزئی انواع مخازن دوجداره کروی
  • طراحی و مهندسی خطوط لوله
  • طراحی و مهندسی مبدل های حرارتی
  • طراحی و مهندسی انواع تأسیسات خشکی
  • خدمات مهندسی کارگاهی تأسیسات پالایشگاهی