تـدارک و تامیـن

سیاری از مشکلات نظام مدیریت دارایی های فیزیکی در ساختار و روش های تأمین و تدارک این دارایی ها ریشه دارد. استراتژی خرید و تأمین کالا، نقش و جایگاه بسیار مهمی در زنجیره تأمین و مدیریت دارایی ها دارد. این گروه با در نظر گرفتن ملاحظاتی چون: محدودیت های محیطی و شرایط نگهداری و تعمیرات، دسترسی به قطعات یدکی، هزینه چرخه عمر، آموزش کاربران و مصرف کنندگان کالا، اقدام به تأمین کالای مشتریان از مبادی داخلی و خارجی می کند و در این زمینه خدمات مشاوره ای را در حد امکانات خود به طور کامل در اختیار مشتریان قرار می دهد.

در حال حاضر این گروه در زمینه تأمین مواد خام و اولیه، مواد مصرفی، مواد محافظتی، مواد پیشگیری از خوردگی، مواد زنگ زدا، کدگذار موجودی ها، انواع دیزل ژنراتور، توربین، پمپ، ولو، فلنج، کلمپ، الکتروموتور و قطعات یدکی آن‌ها قادر به پاسخگویی و تأمین نیاز مشتریان خود می باشد.