خـدمات ما

ما راه حل های سفارشی مسئله – محور را در قالب ارائه خدمات یکپارچه در جهت بهبود عملکرد کلیه دارایی هایتان و ارتقاء سطح خدمات رسانی (Level of Service) آنها عرضه می نماییم. طراحی و پیاده سازی ارزیابی های مورد نیاز شما، تحلیل و ریشه یابی علل وضع موجود، بهینه کاوی (Benchmarking) و ارائه بهترین الگوها (Best Practices) در سطح جهانی، تدوین نقشه راه طی مسیر با توصیه برنامه های اقدام و راهکارهای اصلاح، و ارائه پیشنهادات کاربردی در سرفصلهای زیر، بخشی از خدمات ما می باشد. لطفا بر اساس نیاز خود، به طیف خدمات مراجعه نموده و یا با ما بدون واسطه تماس بگیرید.

سوال و یا نیاز به اطلاعات بیشتــــر باقیست؟

ابزار تحلیل درجه حیاتی بودن

 

 

شرکت ما با استفاده از ابزار تحلیل درجه حیاتی بودن (Criticality Analysis)، خدمات راهبری مدیریت دارایی فیزیکی را ارائه می دهد تا به صنایع تجهیز-محور در برقراری ارتباط بین اهداف مدیریت دارایی ها و اولویت های سرمایه گذاری، برنامه ریزی، و بهره برداری مشاوره دهد.