راهبــران پتـرو پیمان

بر اساس یک رویکرد استراتژیک و پس از سالها تجربه همکاری پراکنده و موردی چند شرکت خصوصی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، و صنایع دریایی، این شرکتها به این نتیجه رسیدند که خدمات و محصولات خود را در قالب یک گروه ساختارمند و تحت راهبری یک شرکت مرکزی ساماندهی و عرضه کنند. در پی این تصمیم استراتژیک، شرکت راهبران پتروپیمان تأسیس گردید و در همین راستا ساختار شکل گرفته، گروه راهبران پترو پیمان نامیده شد.

هر یک از اعضای ، گروه راهبران پترو پیمان حداقل ده سال تجربه ارزشمند فعالیت دارد که با تکیه بر آنها، گروه قادر است در فعالیت های متنوعی ورود کند و طیف گسترده ای از خدمات و محصولات را برای مشتریان خود فراهم آورد. خدمات و محصولاتی مانند مهندسی، ساخت، تأمین کالا، نگهداری، انبارداری، مشاوره، آموزش، و توسعه نرم افزارهای کاربردی تجاری، مواردی هستند که اعضای گروه با تکیه بر تجارب عملی خود قادر به ارائه آنها میباشند.

شرکت راهبران پترو پیمان در کانون هدایت و هماهنگی فعالیت های گروه، مسئولیت پشتیبانی، یکپارچه سازی و راهبری عملیات، توانمندی ها، و خدمات اعضای گروه را در جهت حضوری قدرتمندتر در بازار با فراهم آوردن راه حلهای مشتری-محور بر عهده دارد.

درباره ما

راهبران پترو پیمان یک شرکت مدیریتی-مهندسی است که طیف متنوعی از خدمات و محصولات را با تکیه بر تجارب عملی خود و به نمایندگی از طرف یک گروه صنایع داخلی و بین المللی با هدف خلق ارزش پایدار در استفاده بهینه از دارایی ها در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع دریایی ارائه می نماید.

بر اساس یک رویکرد استراتژیک و پس از سالها تجربه همکاری پراکنده و موردی چند شرکت خصوصی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، و صنایع دریایی، این شرکتها به این نتیجه رسیدند که خدمات و محصولات خود را در قالب یک گروه ساختارمند و تحت راهبری یک شرکت مرکزی ساماندهی و عرضه کنند. در پی این تصمیم استراتژیک، شرکت راهبران پتروپیمان تأسیس گردید و در همین راستا ساختار شکل گرفته، گروه راهبران پترو پیمان نامیده شد.

هر یک از اعضای گروه راهبران پترو پیمان حداقل ده سال تجربه ارزشمند فعالیت دارد که با تکیه بر آنها، گروه قادر است در فعالیت های متنوعی ورود کند و طیف گسترده ای از خدمات و محصولات را برای مشتریان خود فراهم آورد. خدمات و محصولاتی مانند طراحی و مهندسی، ساخت سفارشی، تهیه و تأمین کالا، تعمیر و نگهداری، حفاظت، انبارداری، مشاوره، آموزش، و توسعه نرم افزارهای کاربردی تجاری، مواردی هستند که اعضای گروه با تکیه بر تجارب عملی خود قادر به ارائه آنها میباشند.

شرکت راهبران پترو پیمان در کانون هدایت و هماهنگی فعالیت های گروه، مسئولیت پشتیبانی، یکپارچه سازی و راهبری عملیات، توانمندی ها، و خدمات اعضای گروه را در جهت حضوری قدرتمندتر در بازار با فراهم آوردن راه حلهای مشتری-محور بر عهده دارد. بر این اساس، یک وجه از مأموریت شرکت راهبران پترو پیمان در ارتباط با اعضای گروه از سه مؤلفه اصلی زیر تشکیل شده است:
راهبری استراتژیک،
یکپارچه سازی ساختاری،
ایجاد هم افزایی،

وجه دیگر مأموریت شرکت راهبران پترو پیمان در نقش نماینده گروه در ارتباط با مشتریان، اساساً بر ارایه خدمات حرفه ای مشاوره مدیریت و بطور خاص مدیریت دارایی های فیزیکی (Physical Asset Management)  تمرکز دارد. با در نظر گرفتن این وجه و با توجه به تنوع توانمندی های اعضای گروه، مأموریت کل گروه عرضه خدمات و محصولاتی است که با سبد دارایی های صنایع نفتی و دریایی مرتبط هستند.

ما باور داریم که همواره راه بهتری برای بکارگیری و بهره برداری از دارایی های فیزیکی وجود دارد. راهی کارآمدتر و اثربخش تر که به مشتریان ما کمک میکند ارزشی فراتر از هزینه های صرف شده کسب کنند. بر این اساس مشتاقانه در پی یافتن این راهها برای بهینه سازی ارزش کسب شده از دارایی ها در طول چرخه عمر آنها هستیم.

برای ما ارزش است که ارزشمندترین دارایی مشتریان خود باشیم. شرکت ما همیشه در سمت مشتری های خود قرار میگیرد و راه حل های عملی سفارشی به آنها ارائه می دهد. ارزش های ما دربرگیرنده شش بخش اصلی است: نوآوری، مشتری مداری، کار تیمی، یکپارچگی، تعالی، چابکی.

در شرکت راهبران پترو پیمان، ما به دنبال نتایج فوق العاده برای مشتریانمان هستیم.

 

 

دیگـران می‌گـویند