تعمیــر و نگهـداری

حفظ آمادگی عملیاتی دارایی‌های فیزیکی، نیازمند تعمیر و نگهداری اثربخش و به موقع آن‌ها در مقاطع گوناگون خواهد بود. از این جهت تعمیر و نگهداری روشمند و برنامه ریزی شده دارایی ها، تجهیزات، قطعات و اجزاء آنها با توجه به محدودیت منابع مالی و انسانی یکی از چالش های اصلی مدیریت دارایی ها است. پیشرفت های چشمگیر دهه های اخیر در این حوزه و گذار از تعمیرات سنتی به تعمیرات پیش گیرانه، پیش دستانه، و پیش بینانه و بحثهای نوین در مهندسی پایایی امکانات و ظرفیت های جدیدی در اختیار صاحبان صنایع تجهیز-محور قرار داده است. در حال حاضر گروه ما به طور خاص در زمینه تعمیر و نگهداری مجموعه های زیر آماده پاسخگویی به نیاز مشتریان می باشد:

  • خطوط لوله نفت و گاز
  • انواع پمپ و ولو
  • انواع فلنج و کلمپ
  • مخازن و تانک های ذخیره
  • انواع دیزل ژنراتور
  • انواع الکتروموتور
  • تعمیرات اساسی تجهیزات