درخـواست پـروپوزال

ما آماده ایم در صورت تمایل شما، در خصوص هر یک از خدمات یا محصولات ارایه شده توسط گروه صنایع راهبران پترو پیمان و بطور ویژه کلیه سرویس های مربوط به مدیریت دارایی های فیزیکی،  پیشنهاد خود را ارائه نماییم. لطفا بطور مختصر فرم زیر را تکمیل نمایید تا در اسرع وقت تیم مربوطه با شما تماس حاصل نماید.